• Anonyme

    hati nkin conictiih kyin ade lààh ise be3da tseent

  • Anonyme

    olà nkin niit hayah nstab3àà hmdolààh iniyi maniikaniga rinà isifolkiii

  • Anonyme

    savàààà